วันเสาร์, พฤศจิกายน 11, 2560

ท่ามกลางกระแส "การเมืองคนดี" ในรอบสิบปีที่ผ่านมา ถ้าคุณถูกหาว่าเป็นคนชั่วมาตลอด และมีเงินอยู่ตอนนี้ ๕๐๐ บาท คุณจะเอาไปทำอะไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็น "คนดี" กระทันหัน?

ผมถามนักศึกษาในชั้นเรียนการเมืองไทยเมื่อวานว่า:

ท่ามกลางกระแส "การเมืองคนดี" ในรอบสิบปีที่ผ่านมา ถ้าคุณถูกหาว่าเป็นคนชั่วมาตลอด และมีเงินอยู่ตอนนี้ ๕๐๐ บาท คุณจะเอาไปทำอะไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็น "คนดี" กระทันหัน?

นักศึกษาตอบว่า..........


Kasian Tejapira
21 hrs ·

...
จะใช่มั้ยนะ
Chayanit Poonyarat

ooo

ฮีโร่ประชารัฐ

%%%%%

สังคมนี้เปราะบาง เคว้งคว้าง ตื้นเขิน และลงแดงทางศีลธรรมและการนำ เสียจนกระทั่งการไขว่คว้าหาและเกาะโหน "ฮีโร่" เป็นทางออกจากความยุ่งยากซับซ้อนของปัญหาทั้งปวง

รัฐมนตรีในรัฐบาล คสช. เรียกรัฐบาลก่อนหน้านี้ว่า "รัฐบาลการเมือง" (ไม่ใช่ "รัฐบาลจากการเลือกตั้ง") นั่นหมายความว่า พวกเขามองตัวเองในทางกลับกันว่า "รัฐบาลไม่การเมือง"

"การเมือง" ในสายตาพวกเขาเป็นปัญหา ของไม่ดี ไม่ถูกต้อง ถ้าเลี่ยงเสียได้ก็ดี ที่ "การเมือง" เป็นปัญหาเพราะนอกจากเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ อำนาจเพื่อตัวเองและพวกพ้อง ฯลฯ ยังต้องเอาใจประชาชนเพื่อชนะการเลือกตั้ง จึงนำไปสู่นโยบาย "ประชานิยม" ที่เอาใจชาวบ้าน เปลืองงบประมาณไปกับการจำนำ/ประกันราคาข้าวและพืชผลอื่น ๆ สวัสดิการรักษาพยาบาล ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ฯลฯ มากมาย เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ แทนที่จะเอางบประมาณที่มีจำกัดไปทำเรื่องสำคัญกว่า เช่นสร้างโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทาง ทางรถไฟด่วน อีอีซี ฯลฯ เพื่อการพัฒนาระยะยาวทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ภาระการรักษาหยูกยาของข้าราชการและคนชรากำลังจะตามมามหาศาล จะหาเงินจากไหนทัน? ยังไม่ต้องพูดถึง "เรือดำน้ำนิยม" "รถถังนิยม" ฯลฯ ซึ่งกองทัพอันเป็นฐานอำนาจต้องการอีกเล่า...

"ประชารัฐ" จึงคือคำตอบ และมันแปลตรงตัวง่าย ๆ ว่าใช้เงินงบประมาณที่มีจำกัดเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของประชาชนตามที่พวกเขาเห็น แต่ต้องไม่ใช่โดยประชาชนเอง เพราะประชาชนมองสั้น เอาใจตัวเอง การเมืองและการเลือกตั้งจึงเป็นช่องให้ "ประชานิยม" เข้ามา ขณะที่ "ประชารัฐ" ตัดปัญหาการเมืองและการเลือกตั้งทิ้ง

ยิ่งประหยัดตัดลดงบประมาณที่เปลืองไปในการอุ้มและดูแลประชาชนลงเท่าไหร่ ก็จะเหลือเงินไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนองความต้องการทางความมั่นคงมากขึ้นเท่านั้น

การรณรงค์ระดมเงินของประชาชนเองมาชดเชยทดแทนงบประมาณแผ่นดินจึงเป็นแก่นแท้ของ "ประชารัฐ" โดยแท้ ยิ่งทำได้มากเท่าไหร่ ระดมเงินได้มากเท่าไหร่ ก็ประหยัดงบฯให้รัฐบาลเอาไปใช้เรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการอุ้มชูดูแลประชาชนได้มากเท่านั้น

"ฮีโร่ประชารัฐ" จึงบังเกิดมีด้วยประการฉะนี้

Kasian Tejapira