วันศุกร์, พฤศจิกายน 11, 2559

ความแตกต่างของคุณภาพระหว่างสังคมไทยกับอเมริกัน + "อย่าไปห่วงเรื่อง Trump เลย ห่วงเรื่อง Troops ในประเทศไทยดีกว่า"

"ฮิลลารี่พูดชัดขอให้ผู้สนับสนุนยอมรับผลเลือกตั้งและเปิดใจกว้างต่อทรัมป์

ในขณะที่บางประเทศล้มโต๊ะกวักมือเรียกรถถัง -- นี่คือความแตกต่างของคุณภาพระหว่างสังคมไทยกับอเมริกัน"

ประวิตร โรจนพฤกษ์

ที่มา FB

การเมืองไทย ในกะลา

....."Donald Trump is going to be our president. We owe him an open mind and the chance to lead.

Our constitutional democracy enshrines the peaceful transfer of power, and we don’t just respect that, we cherish it. It also enshrines other things—the rule of law, the principle that we’re all equal in rights and dignity, and the freedom of worship and expression. We respect and cherish these things too—and we must defend them.

And let me add: Our constitutional democracy demands our participation, not just every four years, but all the time. So let’s do all we can to keep advancing the causes and values we all hold dear: making our economy work for everyone, not just those at the top; protecting our country and protecting our planet; and breaking down all the barriers that hold anyone back from achieving their dreams.

We’ve spent a year and a half bringing together millions of people from every corner of our country to say with one voice that we believe that the American Dream is big enough for everyone—for people of all races and religions, for men and women, for immigrants, for LGBT people, and people with disabilities. Our responsibility as citizens is to keep doing our part to build that better, stronger, fairer America we seek. And I know you will. I am so grateful to stand with all of you."

- Hillary Clinton
.....

แถม


"อย่าไปห่วงเรื่อง Trump เลย
ห่วงเรื่อง Troops ในประเทศไทยดีกว่า"

มิตรสหายท่านหนึ่ง