วันเสาร์, พฤศจิกายน 19, 2559

คนอีสานเป็นคนอย่างไรในสายตาของนักกิจกรรม?คนอีสานเป็นคนอย่างไรในสายตาของนักกิจกรรม ?

https://www.facebook.com/red.truth.only/videos/1291335050927314/