วันอังคาร, ตุลาคม 02, 2561

42 ปี 43 ปี 44 ปี 45 ปี จะกี่ปีก็ไม่ลืม ชวนร่วมงาน รำลึก 42 ปี 6 ตุลา

“เราไม่ลืม”
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน

“ครบรอบ 42 ปี 6 ตุลาฯ 2519” ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561
ณ สวนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และห้องประชุม LT 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พบกับกิจกรรมตลอดวัน
ตั้งแต่ 07:00 ถึง 16:30 น. อาทิ

- รำลึกเหยื่อความรุนแรง ทำบุญตักบาตร และกล่าวไว้อาลัยวีรชน 6 ตุลาฯ
- เสวนาวิชาการ “เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ กับอาจารย์ป๋วย”
- รับชมสารคดีสั้นเรื่อง “The Two Brothers”
- พิธีมอบรางวัลการประกวดบทกวีเพื่อประชาชน
- ปัจฉิมกถา “มองเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ ด้วยแว่นขาว”
- ดนตรี “รำลึกและคารวะวีรชน ”

รายละเอียดติดตามได้ที่ภาพต่อไป

[[ 07:00 - 08:30 น.]]
ขอเชิญร่วมพิธิทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป

[[ 08:30 - 10:00 น.]]
รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และร่วมยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิต พร้อมพิธีวางพวงมาลา และดอกไม้ โดยผู้แทนองค์กรต่างๆ ดังนี้:
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มูลนิธิปรีดี พนมยงค์
- คณะกรรมการญาติวีรชน 6 ตุลา
- สมาคมญาติ และวีรชน 14 ตุลา
- องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สภานักศึกษาธรรมศาสตร์
- อดีต 18 ผู้ต้องหา 6 ตุลา
- ชมรมโดมรวมใจ
- ผู้แทนนักการเมือง
- สหภาพและสหพันธ์แรงงาน
- สมัชชาคนจน และสหพันธ์ชาวนา
- มูลนิธินิคม จันทรวิทุร
- เครือขายเดือนตุลา
- มูลนิธิ 14 ตุลา
- คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35

ผู้แทนองค์กร/บุคคล กล่าวไว้อาลัยวีรชน “6 ตุลาคม 2519”
- นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประธานสภานักศึกาามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้แทนญาติวีรชนเดือนตุลา
- ผู้แทนอดีต 18 ผู้ต้องหา 6 ตุลา
- ผู้แทนสหภาพและสหพันธ์แรงงาน
- ผู้แทนชมรมโดมรวมใจ

และปิดท้ายด้วยนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่านบทกวีรำลึกวีรชน 6 ตุลาคม

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “เหตุการณ์ 6 ตุลา กับอาจารย์ป๋วย” พบกับ:

หม่อมราชวงศ์สายสวัสดี สวัสดิวัตน
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์
นายจอน อึ๊งภากรณ์

ดำเนินรายการโดย นายภิญโญ ไตรสุริยะธรรมา

ตั้งแต่เวลา 10:00 - 12:00 น.
ณ ห้องประชุม LT 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ร่วมรับชมภาพยนตร์สารคดีสั้นเรื่อง “สองพี่น้อง (The Two Brothers)” เรื่องราวของ วิชัย เกษศรีพงศ์ษา และ ชุมพร ทุมไมย ช่างการไฟฟ้าสองคนที่ถูกแขวนคอที่จังหวัดนครปฐมหลังจากติดโปสเตอร์ต่อต้านการกลับประเทศของ พระถนอม ผู้ถูกขนานนามท้ายชื่อในห้วงนั้นว่า ‘ทรราช’ และร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานการสืบค้น “เรื่องที่สูญหาย… จากเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ” โดย นางสาวภัทรภร ภู่ทอง และคณะ

ตั้งแต่เวลา 13:00 - 14:15 น.
ณ ห้องประชุม LT 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พิธีมอบรางวัลการประกวดบทกวีเพื่อประชาชน และการอ่านบทกวี และรับชมละครใบ้ จาก “คณะเบเบี้ไมม์”

ตั้งแต่เวลา 14:15 - 14:55 น.
ณ ห้องประชุม LT 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังปัจฉิมกถา

“มองเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ ด้วยแว่นขาว”

โดย ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่องคนเดือนตุลาฯ “The Rise of the Octobrists in Contemporary Thailand” จาก London School of Economics and Political Science - LSE

ตั้งแต่เวลา 15:00 - 15:30 น.
ณ ห้องประชุม LT 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมดนตรี “รำลึกและคารวะวีรชน” ร่วมรับฟังดนตรีจากวงสามัญชน และขอเชิญชวนทุกท่านวางดอกไม้รำลึกวีรชนอีกครั้งหลังการแสดงดนตรี ณ ประติมานุสรณ์ 6 ตุลา

ตั้งแต่เวลา 15:30 - 16:30 น.
ณ ห้องประชุม LT 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ที่มา FB
บันทึก 6 ตุลา - Documentation of Oct 6