วันอาทิตย์, มิถุนายน 10, 2561

ใครหนอ... วันๆได้แต่เดินแก้ผ้าล่อนจ้อนมาแก้ตัว

เราจะมาทวงสัญญา เพราะเวลาผ่านมา4ปี แล้วไหนแผ่นดินที่งดงาม ไม่เคยโผล่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=x97tPqQEP8w