วันอังคาร, มิถุนายน 05, 2561

เรื่องของคนตาย และ “ตระบัดสัตย์เพื่อชาติ”ด.ต.ณรงค์ ปิติสิทธิ์ วสุ สุฉันทบุตร สองชีวิตที่สูญเปล่า เพื่อสังเวยให้กับ สุเทพ เทือกสุบรรณ กปปส. และชนชั้นนำไทย

..................

อ่านข่าวเรื่องสุเทพ เทือกสุบรรณ “ตระบัดสัตย์เพื่อชาติ” ลงเล่นการเมือง!! กับพรรครวมพลังประชาชาติไทย ด้วยความเศร้า

“เทือก” ปล่อยโฮ! ลั่น “ตระบัดสัตย์เพื่อชาติ” ลงเล่นการเมือง!! กับพรรค รปช.
https://www.khaosod.co.th/politics/news_1165449

ยิ่งคิดถึงบทบาทในการล้มเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 แล้วก็ยิ่งเจ็บแค้นแทนครอบครัวผู้เสียชีวิตมากยิ่งขึ้น

เอาแค่เหตุการณ์เดียวคือการที่ กลุ่ม คปท. ซึ่งเป็นแกนนำฮาร์ดคอร์ของ กปปส. ได้บุกไปที่บริเวณสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ซึ่งเป็นสถา่นที่รับสมัคร ส.ส. เพื่อล้มการเลือกตั้งให้ได้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556

ย้อนรอย คดีความรุนแรงเหตุชุมนุม กปปส. หลังผ่านยกแรก!
https://www.thairath.co.th/content/403495

ในเหตุการณ์ในวันนั้นมีผู้บาดเจ็บหลายร้อยคนและมีผู้เสียชีวิต 2 คน จาก 2 ฝ่านคือ

ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ด.ต.ณรงค์ ปิติสิทธิ์ ผบ.หมู่ สน.ตลาดพลู อายุ 45 ปี ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณดังกล่าวนั้น ได้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่บริเวณหน้าอก ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

และทางกลุ่มผุ้ชุมนุม คปท. คือ วสุ สุฉันทบุตร ที่เพิ่งศึกษาระดับปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลีย

คนแรกคือเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มาทำหน้า่ที่ปกป้องการล้มล้างการเลือกตั้ง
ในงานศพด.ต.ณรงค์ ปิติสิทธิ์ มียิ่งลักษณ์ ชินวัตรไปร่วมงาน

คนที่สองคือผูชุมนุม ที่มาด้วยอุดมการณ์ต่อต้านการเลือกตั้งที่ถูกปลุกโดย กปปส.
ในงานศพวสุ สุฉันทบุตร มีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งขณะนั้นสนับสนุนการต่อสู้ของสุเทพ และกปปส. ไปร่วมงาน

ภารกิจชองคนแรกล้มเหลว เพราะศาลรัฐธรรมนนูญให้การเลือตกั้ง 2 กุมภา 2557 เป็นโมฆะ

ส่วนการกิจของคนหลังก็ล้มเหลวเช่นกัน เมื่อผู้ที่ปลุกระดมล้มการเลือกตั้ง กลับลงสู่สนามเลือกตั้งเสียเอง


Thanapol Eawsakul


ooo

พรรครวมพลังประชาชาติไทย โปรเจคสุดท้ายในชีวิตของเอนก เหล่าธรรมทัศน์

......

"หลายคนเป็นห่วงผมว่า ชื่อเสียงที่ดีงามที่สะสมเอาไว้คราวนี้จะมัวหมองหรือไม่ ผมก็ได้บอกคนที่รักที่ใกล้ชิดผมไปว่า ไม่ต้องห่วงผมหรอก...สิ่งที่ทำต่อไปนี้คือภารกิจหรือโปรเจคสุดท้ายในชีวิตของผม ที่ไม่ได้กลัวจะล้มเหลวหรือกลัวอะไร"
เอนก เหล่าธรรมทัศน์

https://www.thaipost.net/main/detail/10549

.....

อุดมการณ์พรรครวมพลังประชาชาติไทย

1.พรรคมีอุดมการณ์ที่จะเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นที่จะปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นประชาธิปไตยที่จะน้อมนำเอาพระราชปรีชาญาณ พระบรมเดชานุภาพ และพระบรมราชวินิจฉัย มาเป็นหลักชัยในการนำพาประเทศอยู่เสมอ

2.พรรคมีอุดมการณ์ที่จะให้ประชาธิปไตย ให้การเมืองการปกครองของประเทศเป็นธรรมาธิปไตย

คือเป็นประชาธิปไตยที่ต้องเป็นธรรมาธิปไตย คือมีธรรมะ มีธรรมาภิบาลในการดำเนินการภายในพรรคและในการดำเนินการทางการเมือง จะไม่ใช่ประชาธิปไตยที่มีแต่เสียงข้างมากเท่านั้น แต่จะต้องเป็นประชาธิปไตยที่เป็นประโยชน์ต่อมหาชน สอดคล้องกับความดีความงามความถูกต้อง รวมทั้งเอื้อต่อหลักธรรมของทุกศาสนา

3.พรรคมีอุดมการณ์ที่จะทำให้พรรค รปช.เป็นสถาบันการเมือง ที่เป็นของประชาชน ไม่ใช่เป็นสถาบันของเจ้าของหรือของนักการเมือง แต่มีประชาชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ประชาชนเป็นผู้อาสา ผู้ร่วมลงทุน ร่วมลงแรง ร่วมตัดสินใจและร่วมลงมือทำ มิใช่แค่มีส่วนร่วมเพียงผิวเผิน

4.พรรคมีอุดมการณ์ที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศในด้านสำคัญ อันได้แก่ การเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ การศึกษา กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

5.พรรคมีอุดมการณ์ให้คนไทยรักชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกตะวันออก ภูมิใจในสถาบัน สืบทอดความคิดและแบบแผนที่ดีงามของบรรพชน รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรม ขนบประเพณีทางการเมืองการปกครองอันมีเอกลักษณ์เฉพาะของไทย และจะนำมาเป็นพื้นฐานของการปฏิรูป โดยการปฏิรูปต้องไม่ฉีกขาดจากความคิด แบบแผนจารีตที่ดีงามของไทย

6.พรรคมีอุดมการณ์ที่จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ประชาชนในชาติพ้นจากความยากจน สนับสนุนชุมชนและชาติพันธุ์ที่ขาดแคลนโอกาสและถูกทอดทิ้ง ให้มีเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะอนามัย และวิถีชีวิตที่ดีขึ้น น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้ตลาดเป็นเพียงเครื่องมือ มิใช่เป็นเป้าหมาย จะให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจภาคครอบครัว ภาคชุมชนและท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าเศรษฐกิจระดับชาติและระดับมหภาค

7.พรรคมีอุดมการณ์ที่จะเห็นการเมือง สังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นองค์รวม การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ล้วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม พรรคจะมุ่งรักษาความสมดุลที่สมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุด

https://www.thaipost.net/main/detail/10549Thanapol Eawsakul

ooo


Thanapol Eawsakul

ชวนรำลึกความหลัง 4 ปีที่แล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 เมื่อสุเทพ และกปปส. ได้ปลุกความเกลียดชังการเลือกตั้ง จนนำไปสู่การชุมนุมเพื่อล้มการเลือกตั้ง

และมีดารา นางแบบ นักแสดง ไปร่วมเวทีนั้นอย่างคับคั่ง

เวทีราชประสงค์แทบแตก! ดารารวมพลเดินแฟชั่น ไม่ไปเลือกตั้ง
https://mgronline.com/entertainment/detail/9570000012287

ชมคลิป
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=TWAuSylScWg