วันอังคาร, มิถุนายน 05, 2561

บันเทิงมั้ยล่ะ ประเทศนี้...


...


...ooo

เห็นข่าวหามพุทธอิสระส่งโรงพยาบาลมี 3 สมมติฐาน
1. สำออย
2. ป่วยจริง
3. โดนกระทืบ

Thanapol Eawsakul