วันพุธ, มิถุนายน 13, 2561

"ความนิยมแท้แท้" ของคสช.มีอยู่เท่าไหร่ ? อนาคต คสช.จะอยู่ได้เพราะ? ฟังความเห็น อ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตรhttps://www.facebook.com/matichonweekly/videos/2152012048159463/

...