วันพฤหัสบดี, กันยายน 07, 2560

ในประเทศสมมุติ(ที่เรียกกันว่า"กะลาแลนด์"?) ประชาชนแบ่งได้เป็นสามชนชั้นในด้านความสัมพันธ์กับกฎหมาย

ในประเทศสมมุติแห่งหนั่งประชาชนแบ่งได้เป็นสามชนชั้นในด้านความสัมพันธ์กับกฎหมาย คือ
1. ประชาชนที่อยู่เหนือกฎหมาย เป็นประชาชนที่สามารถฆ่าคนอื่นหรือยึดอำนาจโดยไม่ต้องขึ้นศาล เขาเรียกกันว่าพวก "คนดี" ล้วนเป็นผู้มีอำนาจและผู้รับใช้ผู้มีอำนาจ

2. ประชาชนที่อยู่ภายใต้กฎหมาย ทำผิดก็ต้องได้รับโทษ เป็นประชาชนชนชั้นกลางทั่วไป

3. ประชาชนที่ผิดกฎหมายตลอดกาล เป็นประชาชนที่ด้อยโอกาสที่สุดเช่นคนไร้สัญชาติ ผู้ลี้ภัย ชุมชนที่ยากจน รวมถึงประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมในสังคมJon Ungphakorn


...

Mnut Seree
ประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชาแน่ๆ