วันพฤหัสบดี, กันยายน 07, 2560

เห็นยัง.. "จุฬาสิคพาร์ค"

(http://www.chula.ac.th/th/archive/65905)

Pipatporn Muangpoon ประเพณีนี่เพิ่งทำมาเมื่อปี2540เองนี่นะ 55555
สมัยก่อตั้งไม่เห็นมีเลย สรุปเป็นประเพณีอันยาวนานจริงสิ. สรุปจุฬาจะบอกว่า อาจารย์ที่ล๊อกคอเด็กเพราะไม่ยอมหมอบกราบคือสิ่งดีงาม???

ooo

อ.ล็อคคอนิสิตไขก๊อก ผช.อธิการฯ!จุฬาฯแจงปม‘เนติวิทย์-พวก ’ละเมิดความเชื่อพิธีถวายสัตย์

06 กันยายน 2560
สำนักข่าวอิศรา

อาจารย์ล็อคคอนิสิตในพิธีถวายสัตย์ฯไขก๊อกเก้าอี้ ผช.อธิการฯแล้ว! แถลงการณ์จุฬาฯเผยกลุ่ม ‘เนติวิทย์-พวก’ มีเสรีภาพ แต่ต้องไม่ละเมิดความเชื่อคนอื่น ชี้กระทบความศักดิ์สิทธิ์-ทำร้ายจิตใจผู้คน


ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่แถลงการณ์กรณีลงโทษทางวินัยแก่นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล กับพวก กรณีมีพฤติการณ์ในงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนิสิตปี 1 เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา

แถลงการณ์ของจุฬาฯ ระบุตอนหนึ่งว่า กลุ่มนิสิตที่ถูกตัดสินลงโทษทางวินัย มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก แต่ขณะเดียวกัน ทุกชุมชนและสังคมมีสิทธิที่จะเรียกร้องมิให้การแสดงออกนั้นละเมิดสิทธิและความเชื่อของบุคคลอื่น โดยเฉพาะเมื่อการแสดงออกนั้นกระทบต่อความศักดิ์สิทธิ์ ความอ่อนไหว และทำร้ายความรู้สึกของบุคคล พิธีถวายสัตย์ฯ แม้จะกำเนิดขึ้นมากว่า 20 ปี หลังการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล ในปี พ.ศ. 2534 แต่ก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นพิธีการศักดิ์สิทธิ์ของจุฬาฯ ซึ่งเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างนิสิต เจ้าหน้าที่และนิสิตเก่า

ขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการกระบวนการสอบสวนทางวินัยสำหรับอาจารย์ที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และได้การแสดงออกอย่างไม่สมควรยิ่งกับนิสิตคนหนึ่งในเหตุการณ์วันที่ 3 สิงหาคมดังปรากฏเป็นข่าวไปกว้างขวาง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจและน่าอับอายยิ่งสำหรับมหาวิทยาลัย แต่เป็นการกระทำของบุคคลเพียงคนเดียวและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับนโยบายของมหาวิทยาลัย อาจารย์ท่านนี้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ไม่กี่วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

“สุดท้ายนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าใจว่าสื่อมีเสรีภาพในการนำเสนอข่าว แต่จุฬาฯ ใคร่ขอให้สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเสนอข่าวด้วยความถูกต้อง ไม่ลำเอียง และเป็นธรรมต่อสถานการณ์ของจุฬาฯ การจัดการกับสถานการณ์เช่นนี้ เป็นกิจการภายในที่ไม่ควรถูกเชื่อมโยงกับการแบ่งขั้วทางการเมือง และการควบคุมปราบปรามผู้เห็นต่าง ซึ่งมักนิยมใช้เป็นวาทกรรมและกรอบการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนทั้งในและนอกประเทศ” แถลงการณ์ดังกล่าว ระบุ

อ่านประกอบ :

เตือนผู้มีอำนาจข่มเหง!ส.ศิวรักษ์ เขียนถึง‘เนติวิทย์’หลังถูกปลดพ้น ปธ.สภานิสิตจุฬาฯ

จุฬาฯ นัด 'เนติวิทย์' 4 ก.ย. สอบข้อมูลหลังปั่นป่วนพิธีถวายสัตย์

ปิดทางนั่งปธ.สภานิสิตใหม่!โชว์คำสั่งจุฬาฯปลด'เนติวิทย์'-หักความประพฤติ25คะแนน