วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 01, 2559

คลิปLive! กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10
https://www.facebook.com/PrachachatOnline/videos/10154969002733814/