วันพุธ, ธันวาคม 21, 2559

เศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ ด้วย "วัว 2 ตัว"
http://petmaya.com/2-cows-econimic


ของไทย...

คุณมีวัวสองตัว แต่ก็มีคนคอยบอกคุณว่าวัวทั้งสองตัวไม่ใช่ของคุณ คุณเป็นแค่คนที่มาขออาศัยอยู่กิน ดังนั้นทั้งนมทั้งวัวไม่ใช่ของคุณ ดังนั้นจงสำนึกบุญคุณและประพฤติอย่างเจียมตัว กินน้ำข้าวแทนน้ำนม ไปพลาง ๆก่อน

ความเห็นหนึ่ง