วันศุกร์, พฤศจิกายน 18, 2559

สนทนาวิชาการ: ว่าด้วย "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" เหมือน Constitutional Monarchy หรือไม่? โดย อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล อ.เออเจนี เมริโอ
https://www.youtube.com/watch?v=XYE1g6wlPk0&feature=youtu.be

สนทนาวิชาการ: "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" กับ Constitutional Monarchy

Somsak Jeamteerasakul

Published on Nov 18, 2016

โดย อ. ปิยบุตร แสงกนกกุล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และ อ. Eugénie Mérieau เออเจนี เมริโอ (มหาวิทยาลัย Institut d'études politiques de Paris)

.....

สนทนาวิชาการ: ว่าด้วย "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" เหมือน Constitutional Monarchy หรือไม่?

โดย อ. Piyabutr Saengkanokkul (ปิยบุตร แสงกนกกุล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และ อ. Eugénie Mérieau (เออเจนี เมริโอ, มหาวิทยาลัย Institut d'études politiques de Paris)

ความยาว 44 นาที

หรือดูได้ทางช่อง YouTube ของผม ที่นี่ https://youtu.be/XYE1g6wlPk0

Credit

Somsak Jeamteerasakul