วันพุธ, พฤศจิกายน 16, 2559

แกนนำชาวนาชัยนาทไม่เห็นด้วยลดพื้นที่ทำนาปลูกพืชอื่น ชี้ ไม่ค่อยได้ผล

แกนนำชาวนาชัยนาทไม่เห็นด้วยลดพื้นที่ทำนาปลูกพืชอื่น ชี้ ไม่ค่อยได้ผล


ที่มา มติชนออนไลน์
16 พ.ย. 59

แกนนำชาวนาชัยนาทไม่เห็นด้วยรบ.ลดพท.ทำนาขอ 3 พันต่อไร่ ได้ผลกว่า

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 จากกรณีที่ ครม.มีมติให้เงินสนับสนุนชาวนากรณีลดพื้นที่การปลูกข้าว เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ในวันนี้แกนนำชาวนา จ.ชัยนาทออกมาเปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว โดยเสนอขอเงินชดเชย3พันบาทต่อไร่ได้ ให้ชาวนาที่หยุดทำนาจะได้ผลในการลดพื้นที่การทำนาได้มากกว่านั้น

นายเฉลียว น้อยแสง ตัวแทนสภาเกษตรกรชัยนาท เปิดเผยว่าจากกรณีที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาข้าวราคาตกต่ำ โดยให้ลดพื้นที่การทำนาลง ด้วยการสนับสนุนให้ชาวนาในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ให้หยุดทำนาแล้วไปปลูกพืชชนืดอื่นเช่น ปอเทือง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และให้เงินเป็นแรงจูงใจต่อไร่นั้น ตนเองในฐานะคนที่ทำนามาครึ่งค่อนชีวิต ไม่เห็นด้วยนักกับมาตรการดังกล่าว เพราะการนำพืชชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่ข้าวมาปลูกลงในแปลงนาซึ่งเป็นดินเหนียวนั้น เป็นที่แน่ชัดจากประสบการที่ผ่านมา พืชเหล่านั้นจะไม่ให้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะเป็นพืชที่ไม่ชอบดินนา ดังนั้นหากจะลดพื้นที่การทำนาจริงๆ ตนเองอยากเสนอให้รัฐบาลอุดหนุนชาวนาเป็นเงินสดให้เปล่ามาเลย เพื่อที่ชาวนาจะได้ไม่ต้องเสี่ยงนำเงินอุดหนุนไปลงทุนปลูกพืชชนิดอื่นให้เสี่ยงขาดทุน ซึ่งอัตราที่เหมาะสมที่จะให้ชาวนาในปัจจุบัน ตนเห็นว่า3,000บาทต่อไรเป็นอัตราที่เหมาะสมที่สุด

“ในอดีตชาวนาพยายามปรับตัวตามนโยบายของรัฐบาลมาตลอด ทั้งการทดลองปลูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปอเทือง หรือพืชตระกูลถัวทั้งหลาย แต่ก็ต้องประสบปัญหาเรื่องของดิน เพราะดินนาเป็นดินเหนียว พืชตระกูลถั่ว หรอข้าวโพดจะไม่ชอบทำให้พืชที่นำมาปลูกงอกงามเฉพาะใบ แต่ข้าวโพดไม่ออกฝัก ถึ่วไม่มีผลผลิต ทำให้ชาวนาต้องขาดทุนจากการทดลองเปลี่ยนพืชที่ปลูก ดังนั้นรัฐบาลจะส่งเสริมหรือปรับเปลี่ยนให้ชาวนาไปปลูกพืชชนิดอื่นหรือเปลี่ยนอาชีพไปทำอยางอื่น จึงควรจะต้องลงมาพูดคุยสอบถามทำความเข้าใจ รับข้อมูลจากชาวนาว่าปัญหาคืออะไร และชาวนาต้องการอะไร จึงจะสามารถแก้ปัญหาให้ตรงจุดได้ ไม่ใช่ไปคิดเองแทนชาวนาแล้วออกนโยบายที่ทำไม่ได้จริงออกมา” นายเฉลียว กล่าว

.....

ความเห็นจากพันทิป

จะให้ปลูกอะไรอีกเหรอ
ราคาพืชเกษตร ตกเเทบทุกตัว ( สาเหตุ... การส่งออกมันได้น้อย ไม่มีใครซื้อ)


...

ดินทำนา หน้าดินเสียหายมากครับ ใช้ทำอย่างอื่นได้ยาก
ต้องมีน้ำท่าดี ลงพืชตระกูลถั่วเลี้ยงเป็ดไก่ปรับปรุงดินอีกเป็นปี จึงพอจะปลูกผักได้บ้าง

ผมเคยปลูกผักในนา แม้จะพยายามบำรุงดิน หาหน้าดินไปใส่บ้าง ผักก็ไม่ค่อยงาม
ต่างกับแปลงผักปลูกในที่สวนลิบลับนะครับ

รัฐบาลรับประกันเรื่องน้ำให้เขาได้ไหมหละ โครงการบริหารจัดการน้ำหายไปไหนหละ
ไม่ว่าปลูกผักเลี้ยงสัตว์ก็ต้องมีน้ำพอดีๆทั้งนั้นครับ น้ำมากไปก็พังน้อยไปก็เสียหาย
น้ำล้นน้ำแล้งแบบผิดที่ผิดเวลาก็เสียหายอีก
...

ปลูกอะไรได้ล่ะ ถ้าปลูกอย่างอื่นได้เขาทำไปนานแล้ว
นาลุ่มถึงเดือนเก้าเดือนสิบ น้ำมันต้องท่วมขังนาตามธรรมชาติ
ลองปลูกมันสำปะหลังหรืออ้อยจะเหลือเหรอ แถมราคาก็หล่นเหมือนกัน
ถั่วเขียวต้องปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ดินยังชุ่มน้ำ ปลูกมากก็กินกันเองเถอะ ราคาปวดตับเช่นกัน
....