วันอังคาร, พฤศจิกายน 08, 2559

สหรัฐอเมริกากำลังเลือกตั้งเพื่ออนาคตของประเทศ และโลก จะดี จะร้าย อย่างไร พวกเขามีส่วนในการกำหนดมันด้วยบัตรเลือกตั้ง แต่สำหรับประเทศไทย.... กาช่องไหนก็ได้รถถัง