วันอังคาร, พฤศจิกายน 08, 2559

"ครม.ส่วนหน้า" ทหารคิด ทหารทำ จุดจบของ "สันติสุข" จังหวัดชายแดนใต้
https://www.youtube.com/watch?v=6WFIoMgV6BU

"ครม.ส่วนหน้า" ทหารคิด..ทหารทำ.จุดจบของ"สันติสุข"จังหวัดชายแดนใต้

jom voice

Published on Nov 7, 2016

นายตูแวดานียา ตูแวแมแง ผู้อำนวยการสำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา เครือข่ายภาคประชาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับการที่ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการตั้ง ครม.ส่วนหน้า เป็นคณะทำงานชุดพิเศษเพื่อแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นข้าราชการและเป็นทหารทั้งหมดว่า ไม่ตอบโจทย์ที่จะสร้างความเข้าใจ หรือแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจที่จะพัฒนาจังหวัดภาคใต้ให้มีความมั่งคั่ง มั่นคง และมิติทางการเมืองที่จะสร้างสันติภาพหรือสันติสุขให้เกิดขึ้น เพราะกองทัพ คือคู่กรณีของชาวบ้าน และเป็นศัตรูทางการเมืองของขบวนการก่อความรุนแรง ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทหารได้สร้างบาดแผลในความรู้สึกของประชาชนที่ลึกมาก แล้วจะให้เป็นผู้สร้างความสุขสงบสันติ เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก และประชาชนยอมรับไม่ได้ แต่จะเป็นเงื่อนไขที่จะสร้างความหนักหน่วงให้เกิดความรุนแรงในอนาคต เชื่อว่า ครม.ส่วนหน้าของทหาร จะสร้างความชอบธรรมให้ขบวนการก่อความรุนแรงใช้เป็นข้ออ้างในการใช้ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น