วันอังคาร, พฤศจิกายน 15, 2559

ทำไมการเฝ้าดูการเลือกตั้งในต่างประเทศ เหมือนกันกับ ขันทีกลุ่มหนึ่งนั่งเม้าท์กันเรื่องเซ็กส์คนจีนเฝ้าดูการเลือกตั้งในต่างประเทศ
เหมือนขันทีกลุ่มหนึ่งนั่งเม้าท์กันเรื่องเซ็กส์
(คอมเมนต์ออนไลน์ในจีนที่แพร่สะพัดปีนี้)


Kasian Tejapira