วันศุกร์, พฤศจิกายน 18, 2559

คสช. แจงทหารช่วยชาวนา เกี่ยวข้าว จะไม่มีการรบกวน เบียดบังรีดไถ หรือสร้างความเดือดร้อนเพิ่มอย่างเด็ดขาด (อย่าหลงประเด็น ชาวนา... เขาไม่ได้ต้องการคนเกี่ยวข้าว... เขาต้องการราคาที่เป็นธรรม)

คสช. แจงทหารช่วยชาวนา เกี่ยวข้าว จะไม่มีการรบกวน เบียดบังรีดไถ หรือสร้างความเดือดร้อนเพิ่มเติมต่อประชาชน อย่างเด็ดขาด

จากกรณีที่มีการแชร์ภาพและข้อความนี้ นั้น
จากกรณีการเข้าไปช่วยเหลือ ชาวนาในหลายๆรูปแบบ เช่นช่วยเกี่ยวข้าว ในนาที่น้ำท่วม ช่วยขนย้ายข้าว ช่วยตากข้าว ช่วยประสานโรงสี ช่วยหาสถานที่ขายข้าว และช่วยซื้อข้าว นั้นเป็นไปตามนโยบายของหน.คสช.

และตามสั่งการของเลขาคสช.ในฐานะผบ.กกล.รส. และผบ.ทบ.ในห้วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา

พันเอกปิยพงศ. กลิ่นพันธุ์ ทีทโฆษก คสช.กล่าวว่า ได้ว่าทุกภาคส่วน ทุกกระทรวงทบวงกรม ภาคเอกชน และประชาชน ต่างรวมพลังในลักษณะ ประชารัฐ เข้าช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำให้สภาพ ความยากลำบากและปัญหา เริ่มคลี่คลายไป ในทางที่ดีขึ้นตามลำดับ

นอกจากนี้แผนงานการแก้ไขปัญหาระยะกลาง และระยะยาว ยังคงดำเนินควบคู่ ต่อเนื่องกันไป

อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องข้าวคงจะต้องใช้เวลาแก้ไข ไปอีกระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้คสช.ยังคงยืนยัน ที่จะสนับสนุนงาน ของรัฐบาล ในการยืนเคียงข้างประชาชน ตลอดไป

ทั้งนี้ขอเรียนยืนยันว่าในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกกรณี จะไม่มีการรบกวน เบียดบังรีดไถ หรือสร้างความเดือดร้อนเพิ่มเติมต่อประชาชน อย่างเด็ดขาด


Wassana J. Nanuam

ooo