วันศุกร์, พฤศจิกายน 11, 2559

การเมืองไทยคืออะไร? เราจะเข้าใจคำตอบนี้ได้ดี เราต้องมองภาพรวมในรอบเกือบ 8-9 ทศวรรษที่ผ่านมา

การเมืองไทยคืออะไร? เราจะเข้าใจคำตอบนี้ได้ดี เราต้องมองภาพรวมในรอบเกือบ 8-9 ทศวรรษที่ผ่านมา

การเมืองสหรัฐอเมริกากว่า 200 ปี คือการเมืองประชาธิปไตยตามหลักสากลคนเท่ากัน ที่มีคู่แข่งขันหลักจาก 2 พรรคการเมืองใหญ่ สลับสับเปลี่ยนกันมาเป็นรัฐบาลตลอดหน้าประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและนโยบายจึงเป็นปกติด้วยวิธีการเลือกตั้ง

(เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ 8 พ.ย. 2016 มีผู้สมัคร 6 คนจาก 6 พรรคการเมือง แต่พรรคใหญ่ 2 พรรค Republican & Democrat)

การเมืองไทยในรอบ 84 ปี คือการเมืองในรัฐทหาร ที่แข่งขันกัน 2 ฝ่ายใหญ่ ได้แก่

ฝ่ายรัฐทหารรัฐประหาร ที่มุ่งล้มรัฐบาลประชาชนเลือกตั้งตลอดมาถึง 13 ครั้ง ทุก 6.5 ปี มีรัฐประหารครั้งหนึ่ง

กับฝ่ายรัฐบาลประชาชนเลือกตั้ง ที่มีแต่ละช่วงชีวิตของรัฐบาลที่จำกัด และต้องถูกบังคับอยู่ใต้กฎเกณฑ์ที่ฝ่ายรัฐทหารกำหนดกำกับ

การเมืองไทยจึงเป็นการเมืองในระบอบรัฐทหาร ที่ฝ่ายรัฐบาลประชาชนเลือกตั้ง มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในกรอบจำกัดรัฐทหารเป็นช่วงๆ เท่านั้น เช่นปี 2475-2484, 2489-2490, 2518-2519, 2535-2549, 2552-2557 รวมห้วงเวลาเหล่านี้ก็เพียง 3 ทศวรรษ หรือเพียง 35% ของช่วง 84 ปี

=> อีก 5-6 ทศวรรษ เราอยู่ในระบอบรัฐทหารเบ็ดเสร็จ

Believe it or not?
บันทึกไว้ Fri.ศ. 11 Nov. ตุลา 2016/2559


ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์