วันอังคาร, พฤศจิกายน 15, 2559

"ปวิน"ฝัน"สมเด็จพระบรม"ปล่อยนักโทษการเมือง เทียบรัชกาลที่ 5 "เลิกทาส"
https://www.youtube.com/watch?v=OlBz9NRqk54

"ปวิน"ฝัน"สมเด็จพระบรม"ปล่อยนักโทษการเมือง เทียบรัชกาลที่ 5 "เลิกทาส"

jom voice

Published on Nov 14, 2016

รศ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธุ์ อาจารย์ประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาบรรยายให้กับกลุ่มคนไทยในนครลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาเรื่อง "การเมืองไทย ยุคเปลี่ยนผ่าน" โดยอาจารย์ปวินกล่าวว่า สิ้นรัชกาลที่ 9 สถาบันกษัตริย์ของไทยในอนาคตจะไม่เข้มแข็งเหมือนที่ผ่านมา และกองทัพจะเข้ามามีอำนาจมากขึ้น ขณะเดียวกัน เมื่อสมเด็จพระบรมฯ ขึ้นเป็นรัชกาลที่ 10 ก็จะต้องทำงานร่วมกับทหาร และยังไม่เห็นการปรับตัวของสถาบันกษัตริย์ แต่ก็คาดหวังที่จะเห็นปาฎิหาริย์เกิดขึ้นว่า สมเด็จพระบรมฯ จะทรงเข้าใจบริบททางการเมืองของสังคมไทย และสังคมโบกที่เปลี่ยนไป ซึ่งต่างจากรัชสมัยที่ 9 อย่างมาก และฝันว่า สมเด็จพระบรมฯ จะเริ่มต้นการขึ้นครองราชย์ด้วยการ ประกาศปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทั้งหมด เหมือนอย่างที่ รัชกาลที่ 5 ทรงเลิกทาส ซึ่งจะเป็นการเสริมพระเกียรติให้กับรัชกาลที่ 10 อย่างสง่างาม และเป็นสัญญาณว่าสถาบันกษัตริย์ไทย ได้ปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่ ไม่เช่นนั้นสถาบันกษัตริย์ไทยจะอยู่ยากมากขึ้น
อาจารย์ปวิน กล่าวด้วยว่า รัชสมัยของรัชกาลที่ 10 กลุ่มคนเสื้อเหลืองหรือกลุ่มรอยัลลิสต์ คือกลุ่มบุคคลที่จะท้าทายพระราชอำนาจของรัชกาลที่ 10 มากกว่าคนเสื้อแดง