วันอังคาร, พฤศจิกายน 01, 2559

เผื่อใครพลาดชม... 2 ลิงค์ + MP3... ไทยกับรัชกาลที่ 10: การเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายอำนาจสถาบันกษัตริย์ และผลกระทบต่อประชาธิปไตย อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์MP3

ดาวน์โหลดไฟล์ mp3 ได้จาก http://www.mediafire.com/file/bq87w8a... หรือ https://www.4shared.com/web/directDow...
ไทยกับรัชกาลที่ 10: การเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายอำนาจสถาบันกษัตริย์ และผลกระทบต่อประชาธิปไตย

(Thais and King Rama X: The changing of network monarchy and its effect on Thailand's democracy)
วิทยากร: รศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
29 ตุลาคม 2559, 12:30pm-4:00pm (เวลาชิคาโก)
Chicago, U.S.A.
สถานีเสียงประชาชนไทย, (Voice of Thailand, VOT)