วันจันทร์, พฤศจิกายน 21, 2559

อรรถชัย อนันตเมฆ : ข้อคิดกรณี "กระแสตีกลับช่วยเถียงแทน เบสท์ อรพิมพ์"





ที่มา FB อรรถชัย อนันตเมฆ

https://www.facebook.com/100005977239698/videos/564534573755779/