วันอังคาร, ธันวาคม 18, 2561

การถกเถียง เห็นต่างเป็นเรื่องปกติ เป็นไปตามกติกา ออกทีวีกันไปเลย... วิธีการล้มกระดานรัฐประหารเป็นอะไรที่ทำให้สังคมนั้นๆถอยหลัง ไร้ความโปร่งใส สิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในประเทศไทยคือเผด็จการรัฐสภาของจริงเรียนรู้จากรัฐสภาอังกฤษ