วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 13, 2561

ดูคลิปเปรียบเทียบสมองของ 2 นายกฯ
https://www.facebook.com/THC371free.de/videos/343960836358953/

...