วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 01, 2561

Don’t let ANYONE tell you Trump hasn’t encouraged violence