วันพุธ, พฤศจิกายน 28, 2561

เส้นทางสู่ สว.แบบเงียบๆใบ้ๆ คสช.เป็นคนเลือก

ที่มา FB

ชวนหาเรื่อง


ธรรม์ บุญศรีรัมย์ ใครเป็นผู้คัดเลือกครับ

ชวนหาเรื่อง คสช.ครับ

สุภัทร ฤทธิชัย สมัครมาเป็นแสนก็ไร้ความหมาย... เพราะ​ คสช.​ เขามีธงอยู่แล้วว่าจังหวัดไหนใครได้.... อาจจะมีคนข้าวนอกนากระเซ็นมาบ้างเพื่อลบข้อครหา....
สุภัทร ฤทธิชัย ใน​ สว.​ 250 คน
ต้องเป็นคนที่​ คสช.คุยกันได้รู้เรื่องไม่ต่ำแต่​ 180

oooนายนิคม ไวยรัชพานิช สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ และอดีตประธานวุฒิสภา จัดหนัก เลือก ส.ว.เหมือนเล่นลิเก เฟ้นหาคนเข้าพรรค ส.ว. ซัดระบบคัดเลือกเหมือนดูดี แต่สุดท้าย คสช.เป็นคนเลือก ชี้ คนกลัวไม่กล้าสมัคร หวั่นล็อกตำแหน่งเอาไว้แล้ว

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. นายนิคม ไวยรัชพานิช สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) และอดีตประธานวุฒิสภา กล่าวถึงบรรยากาศการเปิดรับสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา ค่อนข้างเงียบเหงา ว่า เป็นเรื่องปกติของวันแรกๆ คนอยากเป็น ยังดูเชิง เชื่อว่าวันท้ายๆ คงคึกคัก ใช้งบเบื้องต้นประมาณ 1,300 ล้านบาท สรรหาตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด มาสู่ส่วนกลางนั้น เหมือนจะโปร่งใสและคุ้มค่า แต่รายละเอียดบางอย่างคนไม่ค่อยรู้ บางคนในพื้นที่มีความสามารถจริง กลับไม่กล้าไปสมัคร ใช้ข้าราชการ บุคลากรมากมายล้วนต้องใช้ค่าใช้จ่าย ถามว่าคุ้มค่าไหมก็อีกเรื่อง แต่วันนี้คนคลางแคลงใจ ไม่กล้าไปสมัคร เพราะสงสัยว่ามีตัวเลือกไว้แล้วหรือเปล่า เนื่องจากระบบคัดเลือกเหมือนดูดี มองผิวเผินคนเป็น ส.ว.ต้องชนะ ทั้งในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ แต่ผลสุดท้ายไปจะเจอคำตอบว่า คสช.จะเป็นคนเลือกในท้ายสุด

“คนไทยมักคุ้นชินแบบนี้เหมือนดูคนเล่นลิเก ไม่ว่าจะมีฉากตื่นเต้น มีโจรมาปล้นกลางเรื่องกี่รอบ สุดท้ายตนจบก็เดาออกอยู่ดีว่าผลสุดท้ายตอนจบเป็นอย่างไร ถ้าถามว่า แม่น้ำห้าสายจะมาเป็น ส.ว.สักกี่เปอร์เซ็นต์ ตนว่าคงไม่เต็ม 250 คน อาจมีหลุดไปบ้าง แต่เชื่อว่าจะมาเป็นส่วนใหญ่ จึงเรียกกันพรรค ส.ว. เคยคุยกับพรรคพวกบางคนดูแล้ว ในกลุ่มที่ถ้าไปสมัครน่าจะได้เป็น ส.ว. เขาบอกทำนองว่า พรรคนี้ทำงานง่าย ไม่ต้องใช้วิธีคิดอะไรเลย ปฏิบัติตามอย่างเดียว มีวินัย ไม่แตกแถว” นายนิคม กล่าว.

ooo

ทำไมการแต่งตั้ง ส.ว. ถึงต้องเป็นความลับและแต่งตั้งภายใน 3 วันหลังประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. และถ้าไม่ได้รับการลงพระปรมาภิไธย จะเกิดอะไรขึ้น

...................

ความวิปริตในการเลือกตั้ง ส.ว. ภายใต้รัฐธรรมนูญคณะรัฐประหารมีอยู่มากมายจาก

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. ๒๕๖๑
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2018/09/1.pdf

กฎหมาย 89 มาตรา แทบไม่มีผล เมื่อมีบทเฉพาะกาล มาตรา 90-99

และที่ซ่อนกลที่สุดคือ

มาตรา ๙๐ ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสองร้อยห้าสิบคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคําแนะนํา โดยในการสรรหาและแต่งตั้งให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี

โดยเฉพาะข้อ (ค) ที่ระบุว่า

(ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือกตาม
(ก) จากบัญชีรายชื่อที่ได้รับ จากคณะกรรมการตามมาตรา ๙๘ และให้คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม
(ข) ให้ได้จํานวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนรวมกับผู้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นสองร้อยห้าสิบคน และคัดเลือกรายชื่อสํารองจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) จํานวนห้าสิบคน

ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

................

เราไม่ทราบว่าจะมีเหตุผลใดที่ต้องรอให้ ประกาศผล ส.ส. ก่อน 3 วัน

(ประกาศผลไม่ใช่วันเลือกตั้งเพราะต้องรอผลใบเหลือง ใบแดงก่อน และไม่มีข้อไหนในกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ว่าต้องประกาศผลเมื่อไหร่ ดังนั้นชื่อ ส.ว.ก็จะเป็นความลับไปเรื่อย ๆ )

แปลว่าผลการเลือตตั้ง ส.ส. จะมีผลต่อการเลือก ส.ว. ใช่หรือไม่

และยิ่งมามองที่ความไม่ขอบมาพากลของ กกต. กรณีผู้สมัคร ส.ว. ก็ยิ่งน่าสงสัยไปอีก ว่าจะไม่มีการเปิดชื่อผู้สมัคร ส.ว.

เปิด “กฎเหล็ก” กกต. ในการเลือก ส.ว. ที่ “เงียบที่สุดในโลก”
https://www.bbc.com/thai/thailand-46313327

นั่นก็หมายความว่า รายชื่อ ส.ว ที่หัวหน้าคณะรัฐประหาร จากกลุ่มอาชีพ 50 คน, ส.ว. สรรหา 194 คน, จะเป้นความลับ ยกเว้น ส.ว. โดยตำแหน่ง 6 คน ก่อนนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ

และทั้งหมดอาจจะมีปัญหาตามมาอีกถ้ารายชื่อที่เสนอไปไม่ได้รับการลงพระปรมาภิไธย จะเกิดอะไรขึ้น

อย่าลืมว่าเหตุการณ์ การเสนอร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ก็เกิดขึ้นมาแล้ว

จับกระแส "แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ" ตามที่พระมหากษัตริย์พระราชทานข้อสังเกต
https://ilaw.or.th/node/4472Thanapol Eawsakul