วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 01, 2561

ภาพนี้ยังหลอกหลอนความรู้สึกของผู้คน 12 ปีแห่งการจากไปของ นวมทอง ไพรวัลย์ สัญลักษณ์ของการประกาศว่า " No more รัฐประหาร !! "
31 ตุลาคม
Halloween Day
ภาพนี้ยังหลอกหลอนความรู้สึกของผู้คน

12 ปีแห่งการจากไปของ นวมทอง ไพรวัลย์
สัญลักษณ์ของการประกาศว่า " No more รัฐประหาร !! "


สุชาติ สวัสดิ์ศรี