วันพุธ, มิถุนายน 13, 2561

เดี๋ยวนะ...พูดแบบนี้ก็ได้หรอ (นักศึกษาจบออกมา แต่ตกงาน) ไม่ใช่ปัญหารัฐ เป็นปัญหากระทรวง 55 (กระทรวงการศึกษาไม่ใช่หน่วยงานของรัฐหรอ)