วันอังคาร, มิถุนายน 05, 2561

ลองฟังประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พูดถึงไทยแลนด์ 4.0 ห้านาที ครับ ทั้งเรื่องประเทศไทยและการศึกษา มุมมองต่อมหาวิทยาลัย วิกฤติมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นและได้เกิดขึ้นแล้วในเร็วนี้
https://www.youtube.com/watch?v=vKGry_m5hbk

การศึกษาไทย มหาวิทยาลัยไทยยุค 4.0 (มองผ่านมุมประธาน ทปอ.)

Love Thailand
Published on Jun 1, 2018