วันเสาร์, กันยายน 02, 2560

"เนติวิทย์"ไม่ได้ทำลายชื่อเสียง"จุฬา" แต่..จุฬาฯ ทำลายตัวเอง
https://www.youtube.com/watch?v=q83s7n-ckKE

"เนติวิทย์"ไม่ได้ทำลายชื่อเสียง"จุฬา" แต่..จุฬาฯ ทำลายตัวเอง

jom voice

Published on Sep 1, 2017

ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แกนนำเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง ให้สัมภาษณ์ Thais Voice กรณีนายเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล ประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกฝ่ายกิจการนิสิต ลงนามความผิดส่งผลอาจต้องพ้นจากการเป็นประธานสภานิสิตฯและอาจต้องพักการเรียนจากคณะรัฐศาสตร์ว่า ท่าทีของผู้บริหารจุฬาฯ ชัดเจนว่าต้องการจะจัดการกับนิสิตที่เห็นต่างหรือต่อต้านขนบธรรมเนียมปฎิบัติที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานทั้งที่เป็นธรรมเนียมที่ไม่สอดคล้องกับวิธีคิดของนักศึกษายุคปัจจุบัน และยังเป็นการสะท้อนถึงความล้าหลังของสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่อย่างจุฬาฯ ขณะที่การเอาผิดกับอาจารย์ที่บีบคอนิสิตกลับไม่มีความคืบหน้าและพยายามจะช่วยเหลือให้พ้นผิดด้วยซ้ำ ทั้ง ๆ ที่เหตุการณ์ใช้ความรุนแรงกับนิสิตเป็นการทำลายชื่อเสียงของจุฬาฯมากกว่า