วันศุกร์, ธันวาคม 16, 2559

'พลเมืองต่อต้าน Single Gateway' ตอบคำถามเพื่อนๆ หลังไมค์มากมาย ว่า จะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไป เพื่อรับมือกับ กฎหมาย เฮงซวยนี้ ? พร้อมยืนหยัดต่อต้านต่อไป

คำถาม : เพื่่อนๆ ถามกันมาหลังไมค์มากมาย ว่า จะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไป เพื่อรับมือกับ กฎหมาย เฮงซวยนี้ ?

คำตอบ : การเตรียมตัวรับมือ กับ กฎหมายนี้ แบ่งเป็น 5 ข้อ ดังนี้

1. ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมส่วนตัวในโลกออนไลน์

แต่ละบุคคลคงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการใช้อินเตอร์เน็ต โดยต้องเข้าใจว่า นี่คือสงครามไซเบอร์ที่ต้องระวังตัวมากยิ่งขึ้น

เพราะฝ่ายตรงข้ามมีกฎหมายในมือ(ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการประชาชน) หากไล่ล่าพวกเราในไซเบอร์ได้สำเร็จ พวกเขาจะเป็นต่อ แต่หากไล่ล่าพวกเราไม่ได้ หรือ โดนพวกเราไล่ล่า แทน กฎหมายนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเช่นกัน

ในระยะเวลาที่ผ่านมา กว่า 1 ปี ที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำอะไรกับพวกเรา(Thailand F5 Cyber Army) ได้เลย ท้งๆที่พวกเราประกาศตัวเป็นนักรบไซเบอร์ โจมตีหน่วยงานต่างๆครั้งแล้ว ครั้งเล่า

ในเมื่อพวกเราสามารถเป็นนักรบไซเบอร์ได้ ประชาชนทั่วไปก็สามารถเป็นพลเมืองไซเบอร์เสรี ได้

นี่คือทางออกที่ทุกคนสามารถทำได้ และสามารถยังมีอิสระ มีเสรีภาพที่จะท่องอินเตอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย

2. ปรับเปลี่ยน เทคโนโลยีที่จะใช้งานออนไลน์

เทคโนโลยีระบบเน็ตเวิร์กอินเตอร์เน็ต อาจจะใช้ เทคโนโลยีอื่นๆ ที่สามารถทะลุ กรอบของกฎหมายไทย ออกไปสู่โลกกว้างเลย รวมถึงเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีออนไลน์ที่จะทำให้ตัวเองปลอดภัย สามารถท่องโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย

การเลือกเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หากจำเป็นต้องใช้ เครือข่ายในประเทศ ก็เลือกเครือข่ายที่ปลอดภัยที่สุด มั่นใจมากที่สุด ว่าจะไม่ถูกดักข้อมุลอย่างจงใจเกินไป

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องงาน จะต้องเข้าใจ ในโปรแกรมว่า โปรแกรมอะไรบ้างที่ทำให้เราปลอดภัย และโปรแกรมประเภทใดบ้างที่อาจทำให้เราไม่ปลอดภัย ต้องเรียนรู้ว่าฮาร์ตแวร์ที่ใช้งานอยู่ เราจะต้องปฏิบัติอย่างไร เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

3. แยกแยะ โลกออนไลน์ ออกจากโลกออฟไลน์

ต้องเรียนรู้ว่า การใช้ชีวิตออนไลน์ กับ โลกออฟไลน์ ต้องแยกแยะให้ออก และระวังตัวสูงสุดในโลกออฟไลน์ โดยเฉพาะการอยู่ภายใต้กฎหมายโจรแบบนี้

4. เร่ิมเรียนรู้อย่างจริงจังในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางพวกเรายินดีที่พี่เลี้ยงในการเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆ รวมถึงยินดีที่จะแลกเปลี่ยนกับทุกๆคน

5. ความสัมพันธ์กับผู้คนและข้อมูลในโลกอินเตอร์เน็ต

ต้องเรียนรู้ว่า พฤติกรรมใดๆ เป็นพฤติกรรมต้องห้ามที่อาจนำมาซึ่งอันตรายสู่ตัวท่าน และข้อมุลส่วนตัวใดที่ท่านไม่สามารถเปิดเผยได้ในโลกออนไลน์ รวมถึงการที่ต้องตรวจสอบอะไรบ้างในการท่องโลกออนไลน์ รวมถึง กฎ กติกาในการเป็น พลเมืองไซเบอร์เสรี กฎมีไว้เพื่อความปลอดภัยจึงจำเป็นต้องเคารพกฎ กติกา ดังกล่าว

คำตอบดูยาวสักนิด แต่อยากให้เข้าใจโดยละเอียด

ฝากบอกลูกน้องลุงฤทธีด้วยว่า "ไม่ได้กินพวกกูหรอก"


พลเมืองต่อต้าน Single Gateway : Thailand Internet Firewall


ooo

ความเห็นหนึ่งในเวป...

ตัวเหี้ย ยังไงใจมันก็คือใจเหี้ย .. เป็นพ่อค้าเหี้ยที่ไม่เคยมีคุณธรรมนำส้นตีนอะไรเลยในการทำธุรกิจ ฉากหน้าทำเป็นใจดี แต่ฉากหลังซ่อนมีดไว้แทงทุกคนที่ขวางทาง DNAเหี้ยนี้ ยังถ่ายทอดลงมาสู่รุ่นลูกด้วยชัดเจน ทั้งลูกชายและลูกสาว ..ทำธุรกิจอยู่บนหลังคนไทยมาตลอด..ด้วยนิสัย #กินรวบ เหมือนเหี้ยตัวพ่อ..

วันไหนที่ #ซิงเกิ้ลเกตเวย์ถูกใช้อย่างเป็นทางการ กูจะประกาศพร้อมแป่ะเอกสารภายใน ให้ชาวโลกรู้ว่า บริษัทมึงคือ #ผู้อยู่เบื้องหลัง #เป็นผู้ให้คำปรึกษา #เป็นผู้รับหน้าเสื่อ #เป็นผู้อุปภัมภ์ระบบ

ไอ่เจ๊ทแม่ง!!!

ooo

แถลงการณ์ กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway และพันธมิตร
เรื่อง จุดยืนการต่อต้านต่อไป

จุดยืนต่อไปของกลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway คือจะขอต่อต้าน กฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์ฯ และกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ ในทุกรูปแบบ ต่อไปจนถึงที่สุด

ถึงแม้ในวันนี้จะเป็นวันพิสูจน์ให้เห็นว่า ในสายตาของคณะ คสช. ประชาชนที่ประกาศตัวชัดเจนกว่า 350,000 คนไม่ได้มีความหมายและมีคุณค่าใดๆเลย

แต่ในฐานะพลเมืองที่เป็นเจ้าของประเทศ ของประชาชนชาวไทยจำนวนมากกว่า 350,000 ชีวิต ที่ได้ลงชื่อใน กิจกรรม ของ Change.org ที่ได้ประกาศตัวชัดเจนว่า

"...พวกเราไม่เห็นด้วย ใน(ร่าง)กฎหมายดังกล่าว และไม่ขอยอมรับกฎหมายที่ออกมา ริดรอน สิทธิ เสรีภาพของประชาชนมากขนาดนี้"

พวกเราจะขอต่อต้านต่อไป ในทุกๆช่องทางต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกใบนี้ และขอสงวนสิทธิในการไม่ยอมรับ กฎหมายที่ไม่ได้ผ่านตัวแทนประชาชน และไม่ฟังเสียงของประชาชน ในครั้งนี้..."

ถึงแม้ในวันนี้ กระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมาย อาจจะลุล่วงไปในความเห็นของ คณะคสช. แต่พวกเราก็จะยังคงเดินหน้าคัดค้านเรื่องนี้ต่อไปในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น

1.) องค์การระหว่างประเทศ หรือ รัฐบาลที่ให้ความสนใจต่อเรื่อง สิทธิ เสรีภาพของมนุษย์

เนื่องจาก การที่่หากกฎหมายนี้ ได้ละเมิด สนธิสัญญาระหว่างประเทศ หรือ กฎบัตรสหประชาชาติ ในหลายข้อ ที่รัฐไทย ไปลงนามเอาไว้ ดังนั้นพวกเราก็จะใช้ช่องทางผ่านองค์การระหว่างประเทศ และรัฐบาลนานาชาติ ให้แสดงบทบาท หน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือ กดดันให้ คสช.ดำเนินตามครรลองสากลที่พึงจะเป็น

2.) การส่งเรื่องไปยัง สำนักราชเลขาธิการ

เพื่อให้ กราบบังคมทูล พระเจ้าอยุ่หัว ให้ทรงทราบ ถึงความเดือดร้อนของพสกนิกรของพระองค์ เพื่อให้ทรงยับยั้งกฎหมายนี้ โดยจะเสนอไปก่อนที่พระองค์จะทรงลง พระปรมาภิไธย ให้กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้พวกเราก็จะทำในทุกช่องทาง เพราะพวกเราถือว่า ยังอยู่ในข้นตอนและกระบวนการอยู่ และเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนในการปกป้องสิทธิของตน

3.) ขอเรียกร้องไปยังองค์กรต่างๆ องค์ตัวแทนวิชาชีพ สื่อมวลชน ให้ร่วมคัดค้านต่อไป จนถึงที่สุด

ให้องค์กรทั้งหลายได้ทำหน้าที่ของตน ในการปกป้อง เสรีภาพของ สมาชิกองค์กรและของประชาชนชาวไทย ตามหน้าที่อันพึงมีของพวกเขาเหล่านั้นต่อไป โดยอย่ายอมศิโรราป ให้กับ อำนาจเผด็จการ

4.) ขอให้เพื่อนๆ เตรียมตัวเป็น พลเมืองไซเบอร์เสรี

ที่ยังสามารถเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ได้อย่างเสรี มีอิสรภาพและปลอดภัย โดยการเรียนรู้ร่วมกันกับพวกเราต่อไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม พวกเราก็ยังคงเป็น พลเมืองไซเบอร์เสรี ตลอดไป

5.) พวกเราขอสงวนสิทธิในการแสดงออกในการคัดค้านในทุกรูปแบบ

พวกเราจะไม่ยอมยุติการต่อต้าน ตราบใดที่ยังมีหนทางที่สามารถทำได้

ทั้งนี้ พวกเราในฐานะที่พวกเราเป็นมนุษย์ที่มีเสรีภาพติดตัวมาตั้งแต่เกิด และได้รับการรับรองสิทธินี้มา จะไม่ยอมให้ใครมาพรากเอา เสรีภาพที่เป็นคุณค่าของมนุษย์ ไปจากพวกเรา

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559

กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway

#เราไม่โอเค #เราไม่ยอม
#NosingleGateway #OpSingleGateway

...


โต้ตอบ...


พิกัดสั่งสอน คสช.

ถถถถ น่าสารจัง ! แค่ 2 นาที

ก.ดิจิตอล ก็จากไป ในเวลา 10 นาที แค่นั้นเอง!
นานกว่า กลาโหม เสียอีก เก่งจังนะ ตัวแค่นี้.....

OMG กลาโหม !
ทำไมทหารไทย ใจเสาะจังเลยยยย
ไม่เห็น แข็งเลยยยยย.....
ไปซะแล้ว

ที่มา


พลเมืองต่อต้าน Single Gateway : Thailand Internet Firewall