วันศุกร์, ธันวาคม 16, 2559

จับ"ธรรมกาย"มองมุมกลับ"รัฐ"คือภัยคุกคามพุทธศาสนาในไทย?
https://www.youtube.com/watch?v=FA77HnIXg-w

จับ"ธรรมกาย"มองมุมกลับ"รัฐ"คือภัยคุกคามพุทธศาสนาในไทย?

jom voice

Published on Dec 16, 2016

ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีความพยายามของเจ้าหน้าที่รัฐในการจับกุม พระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในประเด็นที่ว่าความพยายามของอำนาจรัฐที่จะจัดการกับวัดพระธรรมกาย จะส่งผลต่อความมั่นคงของพุทธศาสนาในประเทศไทยหรือไม่ ดร.ชาญณรงค์ กล่าวว่า เป็นความเชื่อของอำนาจรัฐที่บริหารโดย คสช.ที่ว่า หากปล่อยให้วัดพระธรรมกายเติบโตต่อไป จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ทำให้ยากในการควบคุมโดยเฉพาะการเติบโตที่แผ่ขยายออกไปในต่างประเทศ ขณะที่ชาวพุทธด้วยส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึง มหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์ไทยในเวลานี้ด้วย กลับเห็นว่า การเติบโตของวัดพระธรรมกายคือความเข้มแข็งของพุทธศาสนาในประเทศ และมีศักยภาพที่ยืนหยัดต้านทานกับการเข้ามามีอิทธิพลของศาสนาอื่น ส่วนการจะให้ พระธัมมชโย ออกมามอบตัว จะทำให้ทุกอย่างจบหรือไม่นั้น มองได้หลายทาง อาจจะดีที่เห็นว่า เป็นพระต้องกล้าที่จะสู้กับความจริง แต่ปัญหาที่ตามมาคือ พระธัมมชโยจะได้รับความเป็นธรรมจากอำนาจรัฐหรือกระบวนการยุติธรรมแค่ไหน เพราะที่ผ่านมาสังคมก็เห็นธงชัดเจนว่ามีเป้าหมายทางการเมืองที่จะจัดการกับวัดพระธรรมกายอยู่ด้วย