วันจันทร์, ธันวาคม 05, 2559

สนทนาวิชาการ ระบบการเลือกตั้ง (Electoral System) กับ ประชาธิปไตย เปรียบเทียบระบบการเลือกตั้งไทย โดย 'อ.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล' 'อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล'https://www.facebook.com/somsakjeam/videos/1163672980352646/

สนทนาวิชาการ:
ระบบการเลือกตั้ง (Electoral System) กับ ประชาธิปไตย

ตอนที่ 1: เปรียบเทียบระบบการเลือกตั้งสหรัฐ, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส, และเยอรมัน
โดย อ. ปิยบุตร แสงกนกกุล Piyabutr Saengkanokkul และ 'อ.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล'

ความยาว 34 นาที

(ขอบคุณ "มิตรสหายท่านหนึ่ง" ที่ช่วยตัดต่อคลิปให้อย่างดี)

การสนทนา ทั้งตอนนี้ และตอนที่ 2 เป็นวิชาการค่อนข้างยากนะครับ แต่เราคิดว่าสำคัญสำหรับการแสวงหาทางออกของประชาธิปไตยไทย

...............

อ.สมศักดิ์กำลังอัพโหลดขึ้นช่อง YouTube ของอาจารย์ด้วยhttps://www.facebook.com/somsakjeam/videos/1163676610352283/

สนทนาวิชาการ:
ระบบการเลือกตั้ง (Electoral System) กับ ประชาธิปไตย

ตอนที่ 2: เปรียบเทียบระบบการเลือกตั้งไทย
ตามแบบรัฐธรรมนูญ 2540, แบบบวรศักดิ์ (ร่างรัฐธรรมนูญ 2558) และแบบมีชัย (ร่างรัฐธรรมนูญ 2559)

โดย อ. ปิยบุตร แสงกนกกุล Piyabutr Saengkanokkul และ 'อ.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล'

ความยาว 31 นาที

(ขอบคุณ "มิตรสหายท่านหนึ่ง" ที่ช่วยตัดต่อคลิปให้อย่างดี)

การสนทนา ทั้งตอนนี้ และตอนที่ 1 (goo.gl/dag03a) เป็นวิชาการค่อนข้างยากนะครับ แต่เราคิดว่าสำคัญสำหรับการแสวงหาทางออกของประชาธิปไตยไทย

...............

อ.สมศักดิ์กำลังอัพโหลดขึ้นช่อง YouTube ของอาจารย์ด้วย