วันเสาร์, ธันวาคม 17, 2559

ชุวิทย์ กมลวิศิษฐ เปิดใจชีวิตไร้อิสรภาพ จนทำให้ทราบถึงสัจจธรรมของชีวิต กับสำนักข่าวไทย ทันทีที่ได้รับอิสรภาพ
https://www.youtube.com/watch?v=0SLNcS3TSWw

Exclusive Talk : เปิดใจชีวิตไร้อิสรภาพของชูวิทย์

สํานักข่าวไทย TNAMCOT

Published on Dec 17, 2016

ทันทีที่ได้รับอิสรภาพ เมื่อวานนี้ คุณชุวิทย์ กมลวิศิษฐ ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษสำนักข่าวไทยเป็นที่แรก โดยได้เล่าถึงชีวิตที่ไร้อิสรภาพ จนทำให้ทราบถึงสัจจธรรมของชีวิต

คลิกชม►http://www.tnamcot.com/content/616542