วันอังคาร, ธันวาคม 20, 2559

เมื่อกฏหมายเป็นใบตอง... กระบวนการใช้ "ปืน" ปล้น ยึดอำนาจ แล้วเอา "กฎหมาย" มาห่อไว้
ภาพจาก มติชน


กระบวนการใช้ "ปืน" ปล้น ยึดอำนาจ แล้วเอา "กฎหมาย" มาห่อไว้

1. ทหาร ยึดอำนาจ

2. นักกฎหมาย เขียนกฎหมายคุ้มกัน

3. ศาล ตัดสินรับรองรัฐประหาร

จากนั้น ก็มาสู่กระบวนการใช้ "ปืน" ปกครองประเทศ โดยเอา "กฎหมาย" มาห่อไว้

1. นักกฎหมาย เขียน

2. ทหารใช้

3. ศาลตัดสิน

สภาพการณ์แบบนี้ อาจหมดเวลาของการต่อสู้ทางกฎหมาย หากจะมี ก็คงเหลือแต่การตั้งรับสู้คดีที่พวกเขาปักหลังพวกเรา นอกเหนือไปจากนี้ คือ การสู้กันทางการเมือง

อะไรคือกฎหมายที่ถูกต้องชอบธรรม คือ การต่อสู้ทางการเมือง

อะไรคือระบอบการเมืองที่เราต้องการ คือ การต่อสู้ทางการเมือง

ที่มา FB


Piyabutr Saengkanokkul

ooo


http://www.matichon.co.th/news/399800