วันอาทิตย์, ธันวาคม 18, 2559

"ธรรมกาย"คือภัยต่อความมั่นคง การ"กำจัด"จึงเป็นหน้าที่ คสช.
https://www.youtube.com/watch?v=p89DPXUQUWI

"ธรรมกาย"คือภัยต่อความมั่นคง การ"กำจัด"จึงเป็นหน้าที่ คสช.

jom voice

Published on Dec 16, 2016

ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีฝ่ายรัฐ(คสช.)มองวัดพระธรรมกายว่าอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและนำมาสู่การจับกุม ดำเนินคดีกับ พระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายว่า วัดพระธรรมกาย ถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับมิติของอำนาจรัฐในหลายด้าน โดยเฉพาะในยุค คสช.ทั้งถูกมองว่่า สนับสนุนกลุ่มการเมืองที่อยู่ตรงข้ามคสช. เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชฯ และการปฎิรูปวงการคณะสงฆ์ ขณะเดียวกันหลักคำสอนของวัดพระธรรมกาย ก็ไปท้าทายกับแนวคิดส่งเสริมพุทธศาสนาแบบจารีตของชนชั้นสูง หรือชนชั้นนำ ขณะที่อำนาจรัฐเห็นการขยายตัวเข้าไปในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง จึงเกิดเป็นความกลัวว่าถ้าปล่อยให้ขยาย เติบโต สุดท้ายรัฐจะควบคุมไม่ได้ นี่คือเหตุผลที่แท้จริงของการจัดการวัดพระธรรมกาย

ooo

จับ"ธรรมกาย"มองมุมกลับ"รัฐ"คือภัยคุกคามพุทธศาสนาในไทย?https://www.youtube.com/watch?v=FA77HnIXg-w&spfreload=5

jom voice

Published on Dec 16, 2016

ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีความพยายามของเจ้าหน้าที่รัฐในการจับกุม พระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในประเด็นที่ว่าความพยายามของอำนาจรัฐที่จะจัดการกับวัดพระธรรมกาย จะส่งผลต่อความมั่นคงของพุทธศาสนาในประเทศไทยหรือไม่ ดร.ชาญณรงค์ กล่าวว่า เป็นความเชื่อของอำนาจรัฐที่บริหารโดย คสช.ที่ว่า หากปล่อยให้วัดพระธรรมกายเติบโตต่อไป จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ทำให้ยากในการควบคุมโดยเฉพาะการเติบโตที่แผ่ขยายออกไปในต่างประเทศ ขณะที่ชาวพุทธด้วยส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึง มหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์ไทยในเวลานี้ด้วย กลับเห็นว่า การเติบโตของวัดพระธรรมกายคือความเข้มแข็งของพุทธศาสนาในประเทศ และมีศักยภาพที่ยืนหยัดต้านทานกับการเข้ามามีอิทธิพลของศาสนาอื่น ส่วนการจะให้ พระธัมมชโย ออกมามอบตัว จะทำให้ทุกอย่างจบหรือไม่นั้น มองได้หลายทาง อาจจะดีที่เห็นว่า เป็นพระต้องกล้าที่จะสู้กับความจริง แต่ปัญหาที่ตามมาคือ พระธัมมชโยจะได้รับความเป็นธรรมจากอำนาจรัฐหรือกระบวนการยุติธรรมแค่ไหน เพราะที่ผ่านมาสังคมก็เห็นธงชัดเจนว่ามีเป้าหมายทางการเมืองที่จะจัดการกับวัดพระธรรมกายอยู่ด้วย