วันจันทร์, ธันวาคม 05, 2559

ข้อคิดจากข่าวน้ำท่วมภาคใต้ กับ "การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์"


ดูข่าวน้ำท่วมภาคใต้หลายจังหวัดรู้สึกเศร้าใจ คือมาคิดว่าถ้าในเงื่อนไขปกติตอนนี้ พวกอบต.หรือส.ส.คงต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและเป็นฐานเสียงแน่นอน

แต่พอห้ามนักการเมืองเคลื่อนไหว และห้ามเลือกตั้งท้องถิ่น ตอนนี้ความช่วยเหลือเลยทำอะไรไม่ได้นอกจากกลไกรัฐราชการ ผ่านผู้ว่าฯ ซึ่งก็ต้องรอสั่งการจากส่วนกลาง ซึ่งทำไม่ดีก็แค่โดนย้ายมาแล้วก็ไป

การเมืองในโลกประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์จริงๆล่ะครับ ที่ประชาชนต้องต่อรองกับตัวแทนของเขา ถ้าทำไม่ดีเขาก็ไม่เลือก พรรคปชป.เคยพลิกชนะเพื่อไทยเลือกตั้งซ่อมปทุมฯที่แดงทั้งจังหวัดก็เพราะท้องถิ่นทำงานได้ดีตอนช่วยชาวบ้านน้ำท่วมปี54

สุดท้ายวาทกรรม "การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์" กลายเป็นข้ออ้างข้อพวกคนดี ข้าราชการรู้ดี ที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งและเป็นตัวแทนของประชาชน

Chatechenko Yingkiattikun