วันพุธ, ธันวาคม 07, 2559

ขอแก้ข่าว... ข้อมูลตำรวจที่บุกไปบีบีซีแล้วดื่มยาคูลท์นั้นคลาดเคลื่อนเมื่อวานนี้ไทยอีนิวส์ได้นำทวิตของคุณประวิทย์ โรจนพฤกษ์ที่บอกว่าตำรวจบุกไปบีบีซีดื่มยาคูลท์ ซึ่งต่อมาทราบว่ารายงานข่าวนี้ผิดพลาด
ขออภัยและขอแก้ข่าวตามทวิตของคุณประวืทย์ล่าสุด