วันจันทร์, ธันวาคม 05, 2559

ฟังยัง... ภูเก็ตรวมมือกลองฝีมือดี 70 คน 70 ชุด เล่นเพลงพระราชนิพนธ์ + เพลงพระราชนิพนธ์ H.M Blues (ชะตาชีวิต) ในการแสดงดนตรีแจ๊ส คีตรัตนบรมราชานุสรณ์ ธ สถิตกลางใจราษฎร์นิรันดร์
https://www.facebook.com/tnamcot/videos/977499352354204/

ooohttps://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/10157934587775085/