วันพุธ, พฤศจิกายน 09, 2559

ความเห็น Trump ชนะผ่านเล็นส์ของ Van Jones คนแอฟริกัน-อเมริกัน นักวิเคราะห์ CNN - Van Jones on Trump Victory: This was a "Whitelash" Against a Changing Country
https://www.youtube.com/watch?v=_mYWN2yQO0A

Van Jones on Trump Victory: This was a "Whitelash" Against a Changing Country

Glen Coco

Published on Nov 8, 2016

ooo