วันพุธ, พฤศจิกายน 09, 2559

คลิปพูดถึงผลกระทบ ซีพี กับโชห่วย SME ข่าวว่า ซีพี ตามลบอยู่
https://www.facebook.com/norporchoreu.sweden/videos/347667305586080/