วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 13, 2559

RED USA FaceBook Live : "อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์" กับหัวข้อ เรื่อง "การเมืองไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน" 13 พ.ย. 2559 เวลา 6.30 น. เวลาในประเทศไทย
https://www.facebook.com/ThaiRedUSA.LA/videos/1131769166914050/