วันพุธ, พฤศจิกายน 02, 2559

อ. พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ พูดถึง character ของคนไทยที่เป็นลูกหลานจีนอพยพปัจจุบัน

คนไทยที่เป็นลูกหลานจีนอพยพ ปัจจุบันเป็นคนรุ่นที่ 2-3 พ่อแม่ส่งให้เรียนสูงแล้วสืบทอดธุรกิจครอบครัว ทำงานวิชาชีพ หรือผันตัวเองเป็นนักธุรกิจใหม่ กลายเป็นส่วนสำคัญของคนชั้นกลางกรุงเทพฯวันนี้

ปัจจุบัน คนกลุ่มนี้มีอายุ 40-60 ปี เป็นพวกที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากการพัฒนาเศรษฐกิจยุค 2520-40 เรียนจบมหาลัย เริ่มต้นอาชีพการงานและเฟื่องฟูในสมัยรัฐบาลเปรม ทำให้คนพวกนี้ชอบ “รัฐบาลเทคโนแครตแบบเปรม” แต่เกลียด “นักการเมืองภูธร” ที่เต็มไปด้วยข่าวคอรัปชั่น คนพวกนี้จึงมีพื้นฐานความคิดการเมืองมาจากยุคเปรม และเป็นแรงสนับสนุนในช่วงแรกของ รสช.ที่รัฐประหารรัฐบาลชาติชาย

แต่พวกเขาก็ร่วมขับไล่รัฐบาลสุจินดา เพราะตอนนั้นพวกเขายังหวังที่จะใช้ระบบรัฐสภาเป็นช่องทางเข้าไปแบ่งส่วนอำนาจ แต่ก็ผิดหวังเพราะระบบเลือกตั้งกลับ “โดนปล้น” ไปโดยคนรากหญ้าตจว. (กลาง อีสานและเหนือ) ที่มีเสียงมากกว่าและเลือกนักการเมืองภูธรเข้ามาเป็นรัฐบาล ขณะที่พวกเขาในกรุงเทพฯเป็นเสียงข้างน้อยที่แพ้ทุกครั้งจนเป็นความเชื่อที่ว่า “คนตจว.ขายเสียงให้นักการเมืองเข้ามาโกงในกรุงเทพฯ”

ผีทักษิณเป็น “ฟางเส้นสุดท้าย” ที่ทำให้คนพวกนี้ตัดขาดกับการเมืองแบบเลือกตั้งในที่สุด ในเมื่อการเลือกตั้งกลายเป็นเครื่องมือของคนรากหญ้าไปเสียแล้ว พวกเขาก็ต้องหาเครื่องมืออื่นมาสู้ ซึ่งก็คือ เผด็จการจารีตนิยม กลายเป็นเสื้อเหลืองและ “สลิ่ม” อนุรักษ์นิยมขวาจัด คลั่งเผด็จการอย่างมืดบอดในวันนี้

มันเป็นผลประโยชน์ทางชนชั้นของคนชั้นกลางกรุงเทพฯพวกนี้ที่ไม่ต้องการแบ่งส่วนอำนาจและทรัพยากรกับคนรากหญ้าตจว.

คนพวกนี้ไม่เคยได้ประโยชน์โดยตรงจากนักการเมือง ภูมิใจว่า “มีการศึกษา ร่ำเรียนมีธุรกิจวิชาชีพมั่นคงด้วยความอุตสาหะของตัวเอง เป็นคนดี สุจริต ทำงานหนัก เกลียดคอรัปชั่น” ซึ่งตรงข้ามกับคนรากหญ้าตจว.ที่พวกเขาดูถูกว่า “ไม่มีการศึกษา โง่ ขี้เกียจ เหล้าบุหรี่การพนัน เห็นแก่เงิน ขายสิทธิ์ขายเสียง ไม่พึ่งตัวเอง เอาแต่แบมือขอจากรัฐบาลและนักการเมืองขี้โกง”

แต่ความจริงคือ พวกเขาสามารถเรียนมหาลัยรัฐได้ด้วยค่าหน่วยกิตละ 100-200 บาทที่แสนถูกในยุค 2520-40 ได้ก็เพราะรัฐบาลเอาภาษีของคนทั้งประเทศมาจุนเจือการศึกษาของพวกเขา ให้สามารถอัพเกรดตัวเองจาก “ลูกเจ๊ก” มาเป็นคนชั้นกลางกรุงเทพฯอันสูงส่งได้ในวันนี้ และในชีวิตจริงของพวกเขาเองหลายคนก็เต็มไปด้วยการคดโกง วิ่งเต้นเส้นสาย สินบาทสินบน หน้าไหว้หลังหลอก ทรยศหักหลัง ไม่แพ้นักการเมืองที่พวกเขารังเกียจ


พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์