วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 10, 2559

สาเหตุพื้นฐาน ที่โดนัล ทรัมป์ได้รับชัยชนะ - จรัล ดิษฐาอภิชัย

ตามความคิดเห็นของผม ชัยชนะของโดนัล ทรัมป์ มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน

สาเหตุพื้นฐาน

1 ชาวอเมริกาอยากเปลี่ยนประธานาธิบดีจากพรรคเดโมเครตที่เป็นมาแล้ว8ปี เป็นพรรครีปับลิกัน

2 ในช่วง30 ปีทึ่ผ่านมา ประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกเบื่อได้รับหน่ายนักการเมืองอาชีพ และมีแนวโน้มชอบผู้นำเข้มแข็ง เด็ดขาดและชาตินิยม ชาวอเมริกาเห็นว่าทรัมป์ ดูเข้มแข็งน่าเชือถือมากกว่าคลินตัน

3. ชาวอเมริกายังเชื่อถือผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

สาเหตุเฉพาะสถานการณ์การเลือกตั้ง

1 นโยบายและวาทะกรรมของทรัมป์ตั้งแต่ต่อต้านการก่อการร้าย ต่อต้านผู้อพพยพเข้าเมือง โจมตีรัฐบาลทุ่มเงินทำสงครามอีรักซีเรีย สำเนียงไม่ชอบจีนชอบรัสเซีย ไม่ขึ้นภาษีฯลฯ ถูกใจประชาชนอเมรืกา

2 นโยยบายและวาทะกรรมของคลินตัน เช่นสิทธิพลเมือง บทบาทสตรี เยาวชน เน้นคนชั้นกลาง ฯลฯ เป็นถ้อยคำน่าเบื่อสำหรับคนอเมริกาขั้นสูงและพื้นฐาน รวมทั้งความบกพร่องผิดพลาดช่วงเป็นรัฐมนตรีต่าบประเทศ นักสันติภาพและฝ่ายซ้ายอเมริกาส่วนใหญ่ไม่ชอบคลินตัน

3 ยุทธวิธีทุ่มเงินหาเสียง เชิญประธานาธิบดีโอบามา ดาราขึ้นเวทีมากเกินไป

และอื่นๆ

จรัล ดิษฐาอภิชัย