วันศุกร์, พฤศจิกายน 18, 2559

คลิป "ยิ่งลักษณ์" ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ระหว่างจัดงาน“ช่วยชาวนา สร้างมูลค่าข้าวไทย ร่วมใจบริโภคเพิ่ม”
https://www.youtube.com/watch?v=QiGtotgKrs8&feature=youtu.be

"ยิ่งลักษณ์" เปิดบ้าน ปรุง 50 เมนูข้าว รณรงค์สร้างมูลค่าเพิ่ม

TV24 Official

Published on Nov 17, 2016

#TV24 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ระหว่างจัดงาน“ช่วยชาวนา สร้างมูลค่าข้าวไทย ร่วมใจบริโภคเพิ่ม” เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาข้าวตกต่ำ ว่า "ได้เห็นการร่วมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ช่วยชาวนาได้ขายข้าวไปถึงผู้บริโถคโดยตรงมากขึ้น เพิ่งถึงเป็นเรื่องที่น่าดีใจ หากอยากให้มีการขายจำนวนมาก ก็ต้องช่วยกันกระตุ้นความต้องการในการซื้อข้าว เป็นการต่อยอดช่วยเหลือชาวนา ทั้งนี้กิจกรรมในวันนี้มีแนวคิดเริ่มมาจากคนใกล้ชิดและแฟนคลับ เพื่อให้ทุกคนหันมาบริโภคข้าวมากขึ้น ด้วยการแปรรูป หรือการประยุกต์ในรูปแบบต่างๆ หากทำให้ทุกคนมีความนิยมในเรื่องอาหารไทย นำข้าวไปใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร ก็จะทำให้ทุกคนมีความต้องการข้าวมากขึ้น มากขึ้นสุดท้ายก็จะมีการซื้อข้าวจากชาวนามากขึ้น อาหารเช้าส่วนคนที่อยู่ที่บ้านถ้าได้ช่วยกันผัดข้าว หรือคิดเมนูเกี่ยวกับข้าวมากขึ้นก็ถึงว่าช่วยชาวนาแล้ว จึงเป็นที่มาในวันนี้ ที่จะเชิญชวนทุกคนคิดเมนูเล็กๆ น้อยๆ หากชาวนานำข้าวไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากการจำหน่ายเป็นข้าวสาร นำมาทำเป็นอาหาร ก็จะช่วยเพิ่มมูลราคาข้าวให้สูงขึ้น เราต้องการที่จะช่วยเหลือชาวนา ถ้าเราช่วยกันรณรงค์ในการเพิ่มเมนูอาหารที่เกี่ยวกับข้าวบ้านละหนึ่งอย่าง ก็เชื่อว่าหนึ่งปีคนจะบริโภคข้าวกว่า 10 ล้านตัน สุดท้ายเมื่อความต้องการซื้อและความต้องการขายสมดุลกัน ราคาก็จะขยับตัวขึ้นตาม