วันจันทร์, พฤศจิกายน 14, 2559

"ปีนี้ทอดผ้า ปีหน้าเผาจริง"

"ปีนี้ทอดผ้า ปีหน้าเผาจริง"

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐจะทำให้การลงทุนชะลอตัว นโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีคนใหม่จะกระทบถึงจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับสองของไทย ส่วนตลาดที่สำคัญอีกแห่งคือสหภาพยุโรปก็เกิดปัญหาเนื่องจากสมาชิกซึ่งเป็นประเทศใหญ่ ได้แก่ อิตาลีมีปัญหาเศรษฐกิจ ฝรั่งเศสกำลังจะมีการเลือกตั้ง ส่วนสหราชอาณาจักรก็มีปัญหาว่าจะออกจากสหภาพยุโรปตามผลประชามติหรือไม่ ปัจจัยภายนอกดังกล่าวจะกระทบถึงเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาการส่งออก ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งทำคือกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายใน โดยสร้างกำลังซื้อให้เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เพื่อพยุงเศรษฐกิจในขณะที่โลกกำลังมีปัญหา

ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวปีละประมาณ 32-35 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 20-21 ล้านตันข้าวสาร (ข้าวเปลือก 1 ตันแปรสภาพเป็นข้าวสารได้ 0.6 ตัน) คนไทยบริโภคข้าวสารปีละ 8 ล้านตัน (120 กิโลกรัม/ปี/คน) เราจึงมีข้าวสารเกินจากการบริโภคประมาณ 12 ล้านตันที่จะต้องส่งออก ปัญหาของชาวนาคือราคาข้าวเปลือกตกต่ำซึ่งเป็นปัญหาการตลาดไม่ใช่การผลิต ดังนั้น ภาพที่นายกยิ่งลักษณ์ออกไปช่วยชาวนาขายข้าวสารคือการช่วยด้านการตลาดจึงตรงกับปัญหา ส่วนภาพทหารและนักการเมืองบางพรรคที่คิดเหมือนกันด้วยการออกไปช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวคือส่วนของการผลิต แม้จะทำไปด้วยเจตนาดีแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงการไม่เข้าใจสาเหตุแห่งปัญหา รัฐบาล คสช. กับพรรคการเมืองบางพรรคจึงคิดเหมือนกันแต่ต่างจากพรรคเพื่อไทยโดยสิ้นเชิง

การช่วยเหลือชาวนาจะต้องเอาผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาด แต่นโยบายรับจำนำยุ้งฉางที่มียุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกได้ไม่เกิน 1 ล้านตัน จะไม่ช่วยพยุงราคาเพราะข้าวเปลือกที่เหลือจะออกสู่ตลาดพร้อมกันซึ่งจะทำให้ราคาตกต่ำ ส่วนเงินที่รัฐบาลจ่ายให้ชาวนาที่ไม่มียุ้งฉางตันละ 2,000 บาท คือแนวทางการประกันราคาข้าวเปลือกที่เคยดำเนินการมาแล้วแต่ไม่ได้ผล เพราะไม่ได้ช่วยลดอุปทาน (supply) ทำให้ราคาข้าวเปลือกถูกกดต่ำลงไปอีก ในขณะที่การส่งออกมีปัญหา อุตสาหกรรมที่เป็นหัวใจสำคัญ เช่น รถยนต์จะถูกแทนที่ด้วยรถไฟฟ้าซึ่งจะมีคนตกงานอีกนับแสนคน เกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ขาดกำลังซื้อจะทำให้เศรษฐกิจในเมืองเกิดปัญหา แต่รัฐบาลกลับสนุกกับการทำลายฝ่ายตรงข้ามเพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองที่ได้มาโดยไม่ชอบทั้งยังไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจไทยจึงไม่มีทางจะฟื้นตัว ปีนี้ที่ว่าแย่ยังแค่การทอดผ้าบังสุกุล ปีหน้าคือการเผาจริง เชื่อพุทธศาสนสุภาษิตหรือยังว่า "พาโล อปริณายโก"

วัฒนา เมืองสุข
พรรคเพื่อไทย
13 พฤศจิกายน 2559


Watana Muangsook