วันเสาร์, พฤศจิกายน 05, 2559

ต่อแต่นี้ไป... ชาวนาไทยในอนาคต ต้องใส่เครื่องแบบเต็มยศ
ภาพสวยดี คนสร้างเก่งจัง
ภาพจาก Bow Nuttaa Mahattana

.....

รัฐบาล+กองทัพ versus หนึ่งน้องนางเดียว
Image Production -- Image Making...
การสร้างภาพ (หรือเรียกว่า ประชาสัมพันธ์ หรือ โฆษณาการ)
เป็นเรื่องปกติของนักปกครอง และ นักการเมือง

ไม่ว่า จะขึ้นมาเป็น ผู้นำ ด้วยชาติกำเนิด (by Birth)
หรือด้วยการยึดอำนาจ (by Coup)
หรือ ด้วยการเลือกตั้ง (by Election)

การสร้างภาพ เป็นทั้งศาสตร์ เป็นทั้งศิลป์
บางคนสร้างได้ ได้ทั้งอำนาจ และ บารมี
บางคนสร้างไม่ได้ แม้จะมีอำนาจ แต่ก็ขาด บารมี ครับCharnvit Kasetsiri

ooo