วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 10, 2559

รำลึกผลงานคุณสุพจน์ ด่านตระกูล ที่มีคุณูปการอย่างยิ่งสำหรับสังคมไทยในโอกาส ครบรอบ 69 ปี การรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 ที่โต้กระแส ปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม ของฝ่ายรอยัลลิสต์ไทย

69 ปี รัฐประหารของฝ่ายรอยัลสิสต์ 8 พฤศจิกายน 2490
"ผลที่คุณสุพจน์ ด่านตระกูลได้ก่อสร้างไว้ดีแล้ว ย่อมไม่สูนย์หาย"

..................

ผมขอเริ่มต้วยคติประจำใจของปรีดี พนมยงค์ที่ว่า
"ผลของการที่ได้ก่อสร้างไว้ดีแล้ว ย่อมไม่สูนย์หาย"
อโถ สุจิณฺณสฺส ผลํ น นสฺสติ

เพื่อจะกล่าวถึงส่วนหนึ่งของผลงานคุณสุพจน์ ด่านตระกูล ที่มีคุณูปการอย่างยิ่งสำหรับสังคมไทยคือการโต้กระแส ปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม ของฝ่ายรอยัลลิสต์ไทยที่ตีคู่มากับการปฏิวัติสยาม 2475 และแข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลังการรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 ที่ครบ 69 ปี ในวันนี้

แม้จะไม่ได้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ แต่การขยันค้นคว้า เอาจริงเอาจัง กัดไม่ปล่อย คุณสุพจน์ ด่านตระกูล ได้ยืนหยัดอย่างโดดเด่นในการต่อการกับขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม ที่มีทั้งราชนิกูล นักการมือง อาจารย์มหาวิทยาลัย ตลอดจนสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศในการยืนยันความสำคัญของการปฏิวัติสยาม 2475 และปกป้องปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็น "ปีศาจทางการเมือง" ของฝ่ายฝ่ายรอยัลสิสต์

เอกสารที่นำมาแสดงในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งที่คุณสุพจน์ ด่านตระกูล ค้นเอง เขียนเอง พิมพ์เอง ในสิ่งพิมพ์ก่อนและหลัง 14 ตุลา ในการโต้ปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม แก้ต่างให้ปรีดี พนมยงค์ นอกเหนือจากผลงานเล่มสำคัญของสำพจน์คือ ปีวิตและงานของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (2514) และ ข้อเท็จจริงกรณีสวรรคต (2517)

การตีพิมพ์เป็นเอกสารขนาด 8 หน้ายกธรรมดา (18.5x26 เซนติเมตร) จำหน่ายในราคา 2-3 บาท ด้วยกระดาษปรูฟคุณภาพไม่ดีนัก แต่การเอาจริงเอาจัง กัดไม่ปล่อย ของคุณสุพจน์ ทำให้ความรับรู้เกี่ยวกับ กาปฏิวัติสยาม คณะราษฎร เสรีไทย ปรีดี พนมยงค์ รวมถึงกรณีสวรรคต เปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญ

น่าสนใจว่ากรณีล่าสุดหลังสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 13 ตุลาคม 2559 ที่มีการขุดเรื่องกาปฏิวัติสยาม คณะราษฎร กรณีสวรรคต ที่มีเป้าเล่นงานไปยังปรีดี พนมยงค์ ของฝ่ายอุลตรารอยัลลิสต์ ถ้าไม่มีงานของสพจน์ ด่านตระกุล ได้บุกเบิกไว้ก่อนหน้า แล้วการถกเถียงจำเป็นเช่นไร

เสียดายว่าคุณสุพจน์ ไม่ได้อยู่ในห้วงเวลานี้ แต่ทว่า
"ผลที่คุณสุพจน์ ด่านตระกูลได้ก่อสร้างไว้ดีแล้ว ย่อมไม่สูนย์หาย"


Thanapol Eawsakul