วันจันทร์, พฤศจิกายน 07, 2559

เรื่องเล่าของนิดาและผองเพื่อนบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 48 ระหว่างทดลองใช้ชีวิตในชนบท ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) ตอน จ้องมองมะขามล้มผ่านเลนส์วัยจิ๋ว
https://www.youtube.com/watch?v=gTv2bCpSlZg

บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 48 : ตอน จ้องมองมะขามล้มผ่านเลนส์วัยจิ๋ว

Wanida Nakhisang

Published on Oct 26, 2016

เรื่องเล่าของนิดาและผองเพื่อนบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 48
ระหว่างทดลองใช้ชีวิตในชนบท ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ บ้านมะขามล้ม หมู่ 3 อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี