วันอังคาร, ธันวาคม 11, 2561

เสวนาวิชาการเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 2561 "ฝ่าวิกฤตรัฐธรรมนูญ 2560" ว่าด้วยปัญหาของรัฐธรรมนูญ 2560 ความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข และความเป็นไปได้ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้

กำหนดการเวทีเสวนาวิชาการในวันรัฐธรรมนูญ 2561 หัวข้อ

"ฝ่าวิกฤตรัฐธรรมนูญ 2560"

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 น. - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ว่าด้วยปัญหาของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งผ่านการออกเสียงประชามติด้วยเสียงเพียง 1 ใน 3 ของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ภายใต้กระบวนการที่ไม่มีเสรีภาพและความเป็นธรรมและบรรยากาศแห่งความกลัว ความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข และความเป็นไปได้ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้

12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. เสวนา "ฝ่าวิกฤตรัฐธรรมนูญ 2560"

ร่วมเสวนาโดย
- รศ.ดร.โภคิน พลกุล แกนนำพรรคเพื่อไทย
- รศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่
- คุณราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
- ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย คุณณัฏฐา มหัทธนา วิทยากรอิสระและนักกิจกรรม

16.00 น. ปิดงานเสวนา

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการเสวนา
และไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

จัดโดย พรรคใต้เตียง มธ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.)
เสวนาวิชาการเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 2561 ฝ่าวิกฤตรัฐธรรมนูญ 2560

SHTV
Published on Dec 10, 2018

...